Usuń strony w plikach PDF online

Usuwanie wybranych stron z pliku PDF. Usuń stronę PDF online; to proste w obsłudze i DARMOWE* narzędzie!

Upuść plik tutaj lub

  • Google Drive
  • Dropbox
Twoje pliki są bezpieczne

Twoje pliki są przechowywane na naszych serwerach tylko przez 24 godziny, po czym są trwale niszczone.

Jak usunąć strony z pliku PDF

1 Wybierz plik

Aby wybrać dokument do obróbki, prześlij plik z komputera lub usługi chmurowej, takiej jak Google Drive czy Dropbox, lub przeciągnij i upuść plik w polu.

2 Wybierz strony do usunięcia

Zanim nasze narzędzie zacznie usuwać pliki PDF z Twojego pliku, musisz wybrać strony do usunięcia, wpisując ich numer lub przedział w polu. Po kliknięciu przycisku Usuń strony otrzymasz gotowy plik. Gdy określony strony zostaną usunięte z pliku PDF, otrzymasz nowy dokument PDF pozbawiony niepotrzebnych stron.

3 Wyświetl i pobierz

Aby uzyskać dostęp do pliku PDF, pobierz go na swój komputer i wyświetl w przeglądarce.

Laptop

Czy wiesz, że...?

Dokumenty PDF można w całości edytować

Dowiedz się więcej o usuwaniu stron z plików PDF

Usuń strony w plikach PDF

Zdarzyło Ci się, że nie mogłeś usunąć z pliku PDF niepotrzebnych stron na końcu lub nawet w samym środku dokumentu? Usuń strony za pomocą naszego prostego w obsłudze narzędzia do plików PDF online. Jeśli chcesz usunąć strony z dokumentu innego niż w formacie PDF, kliknij nasze narzędzie w celu konwersji pliku na format PDF. Po zakończeniu tej operacji możesz usunąć wybrane strony z pliku PDF.

Twoja zawartość jest bezpieczna

Nasze inteligentne narzędzie do usuwania pozwala usuwać wybrane strony z pliku PDF, bez naruszania pozostałej zawartości. Inne strony w piku pozostaną bez zmian.

Podziel strony

Znajdź dla swoich stron nowy dom! Zamiast usuwać strony z dokumentu PDF możesz rozdzielić je między różne pliki. Użyj naszego narzędzia do dzielenia plików PDF, aby przekształcić określone strony dokumentu w nowe pliki PDF.

*Mogą obowiązywać limity wielkości i dziennego użycia. Avanquest 2022, wszelkie prawa zastrzeżone.