Xoay PDF Trực Tuyến

Soda PDF cho phép bạn thay đổi hướng hoặc xoay các trang PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thao tác xoay là vĩnh viễn, do đó các trang của bạn sẽ có hướng phù hợp khi bạn mở lại tập tin. Xoay tài liệu PDF, dễ dàng và MIỄN PHÍ*!

Thả tệp tin vào đây hoặc

  • Google Drive
  • Dropbox
Tập tin của bạn được an toàn

Các tập tin của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong 24 giờ, sau đó chúng bị tiêu hủy vĩnh viễn.

Cách xoay tệp tin PDF

1 Chọn tài liệu PDF muốn xoay

Bạn muốn xoay một tệp tin PDF MIỄN PHÍ*? Chọn tài liệu PDF bằng cách kéo và thả tệp tin PDF vào hộp chuyển đổi PDF hoặc chọn và tải lên tệp tin trực tiếp từ máy tính hoặc từ dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox.

2 Chọn góc

Chọn góc để xoay tài liệu PDF: Xoay 90 độ, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, hoặc xoay PDF 180 độ. Dễ dàng xoay tài liệu PDF miễn phí chỉ bằng một cú nhấp chuột! Bạn cũng có thể chọn chỉ xoay các trang riêng lẻ hoặc xoay phạm vi trang đã chọn trong tài liệu PDF.

3 Xem và tải xuống

Khi tài liệu PDF được xoay của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể tải tệp tin PDF xuống máy tính và trực tiếp xem các trang đã xoay trong trình duyệt của mình. Chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn một liên kết miễn phí và an toàn để truy cập tệp tin PDF được xoay của bạn, nhưng xin lưu ý là liên kết này sẽ chỉ có hiệu lực trong 24 giờ tới.

Laptop

Bạn có biết?

Xoay tệp tin PDF sẽ thực hiện một thay đổi vĩnh viễn tài liệu của bạn

Tìm hiểu thêm về xoay PDF

Góc xoay khác nhau

Với công cụ xoay PDF trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể định hướng tài liệu PDF theo góc nhìn phù hợp nhất với bạn. Xoay tài liệu PDF 90 độ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, hay lật ngược tài liệu 180 độ. Bạn có thể xem và chỉnh sửa tài liệu của mình từ những góc nhìn mới này sau đó.

Tách và xoay

Bạn cần xoay một trang cụ thể? Hãy dùng thử công cụ trực tuyến của chúng tôi để chia các trang trong tài liệu PDF của bạn thành các tệp tin lẻ, sau đó sử dụng công cụ Xoay để thay đổi hướng của các trang cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ chuyển đổi PDF trực tuyến của chúng tôi để chuyển đổi tài liệu từ PDF sang các định dạng khác hoặc ngược lại.

Toàn bộ tài liệu

Khi bạn xoay một trang, toàn bộ hướng của trang cũng sẽ thay đổi, bao gồm tất cả các đối tượng và yếu tố trên đó. Để xoay các yếu tố riêng lẻ trên trang, chẳng hạn như hình ảnh, bạn sẽ cần chỉnh sửa nội dung PDF của mình. Hãy dùng thử Công cụ chỉnh sửa toàn diện từ ứng dụng trực tuyến Soda PDF của chúng tôi.

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2022, bảo lưu mọi quyền.