Podpisuj elektronicznie pliki PDF

Utwórz, przygotuj i wyślij dokument PDF, aby podpisać go elektronicznie i śledzić postępy dotyczące podpisów elektronicznych za pomocą narzędzi Soda PDF online. Podpisz dokumenty lub umowę online za pomocą E-Sign PDF. To proste i DARMOWE rozwiązanie!

Upuść plik tutaj lub

  • Google Drive
  • Dropbox
Twoje pliki są bezpieczne

Twoje pliki są przechowywane na naszych serwerach tylko przez 24 godziny, po czym są trwale niszczone.

ESign any PDF document for FREE!

Type your name, draw, or upload an image of your signature and click Sign. It's that easy!

Informacje podane na potrzeby dokumentu E-Sign PDF i podpisu elektronicznego online będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Sign in or create an account to track signatures

NOTE ON ACCOUNT CREATION FOR ELECTRONIC SIGNATURES: If you sign in with a company email or a third-party account such as Google, Microsoft, or Facebook, or you decide to create your account using one of these third parties, the name associated with your third-party account will be the same name that appears on the electronic signature package that you create using Soda PDF.

 SIGN IN OR CREATE AN ACCOUNT TO TRACK SIGNATURES

Zaloguj się lub utwórz konto, aby rozpocząć proces dotyczący podpisu elektronicznego.

INFORMACJE O TWORZENIU KONTA W CELU UŻYCIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO: Jeśli zalogujesz się za pomocą zewnętrznego konta, takiego jak Google, Microsoft czy Facebook, lub postanowisz utworzyć własne konto za pomocą tych serwisów, nazwa powiązana z kontem zewnętrznym będzie identyczna z nazwą widniejącą na pakiecie podpisu elektronicznego utworzonego za pomocą narzędzi Soda PDF. Tworzysz konto Soda PDF po raz pierwszy? Ciesz się dostępem do bezpłatnej wersji próbnej przez 7 dni.

Informacje podane na potrzeby dokumentu E-Sign PDF i podpisu elektronicznego online będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jak podpisać elektronicznie dokument PDF?

1 Wybierz plik do podpisania

Wybierz dokument, który chcesz przesłać, i przygotuj się do podpisu elektronicznego online. Prześlij dokument z określonego folderu plików na komputerze lub przeciągnij i upuść plik PDF z pulpitu. Można także wyszukać zapisany na komputerze dokument PDF do podpisu lub podpisać dokumenty z usługi chmurowej, takie jak Google Drive czy Dropbox, aby elektronicznie podpisać dokumenty za pomocą narzędzi Soda PDF Online.

2 Wprowadź dane podpisującego

Po przesłaniu dokumentu następnym krokiem będzie zarejestrowanie imienia, nazwiska i adresu e-mail podpisującego oraz określenie procesu podpisywania dla wybranego dokumentu. Należy wskazać, gdzie w dokumencie online wymagane są podpisy lub gdzie dodać podpis elektroniczny w dokumentach PDF, umieszczając specjalne pola na pliku.

Podpisuj elektronicznie pliki PDF - alternatywa dla podpisu Adobe

3 Prześlij do podpisu

Przygotowując plik PDF do podpisania za pomocą naszego narzędzia online i wysłania, w istocie wskazuje się użytkownikom zamiar podpisania danego dokumentu i prośbę o złożenie podpisów na dokumencie.

4 Podpisz i pobierz

Podpisujący otrzymają następnie wiadomość e-mail z prośbą o złożenie podpisu elektronicznego. Następnie może kliknąć łącze i przejrzeć dokument. Podpisujący mogą skonfigurować swój podpis elektroniczny, a następnie podpisać elektronicznie dokument. Po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów elektronicznych można pobrać podpisany dokument PDF.

Laptop

Czy wiesz, że...?

Objaśnienie dotyczące podpisów elektronicznych

Learn more about the security of Esign

The ESign Act & How to ESign documents

Esignatures are a secure way to get the approval of multiple parties. These types of signings are part of the Esign Act that was passed by Congress and adopted in the United States as a service for an electronic record for contracts or agreements that need to be facilitated for both global and national commerce. Today, the act of electronically signing documents has never been more popular. Unlike digital signatures, which hold no legal terms or power whatsoever, esignatures are legally binding and hold the same weight as a handwritten signature on a signed document, contract or agreement would.

ESign Document

How to Sign PDF

Media blog

E-Sign: How to collect electronic signatures using PDF

Add signers to your PDF documents using our E-Sign feature. Simply open Soda PDF Desktop or Soda PDF Online and use the Request Signature tool to send your document out for esignatures.

Media blog

How To Electronically Sign a PDF (Using Soda PDF E-Sign)

Electronically sign PDF documents using Soda PDF’s easy-to-use E-Sign tool. Simply open a PDF document in our Desktop or Online PDF software solution and click on the E-Sign feature.

Media blog

Digital signatures vs. electronic signatures: what’s the difference?

Unlike digital signatures, electronic signatures (or esignatures) are a representation of your legally binding hand-written signature that can be applied to contracts, invoices, or agreements remotely.

Dowiedz się więcej o tym, jak podpis elektroniczny jest prawnie wiążący i bezpieczny

Podpisy elektroniczne są bezpieczne

Różnica między podpisami elektronicznymi i cyfrowymi

Wypróbuj nasze pozostałe DARMOWE* narzędzia online

*Mogą obowiązywać limity wielkości i dziennego użycia. Avanquest 2022, wszelkie prawa zastrzeżone.