E-signatur för PDF

Skapa, iordningställ och skicka ditt PDF-dokument för elektronisk signatur och spåra förloppet för valfri e-signatur med Soda PDF:s online-verktyg för elektronisk signering. Signera dokument eller kontrakt online med E-Sign PDF. Det är enkelt & GRATIS!

Släpp filen här eller

  • Google Drive
  • Dropbox
Dina filer är säkra

Dina filer lagras bara på våra servrar i 24 timmar, sedan raderas de permanent.

ESign any PDF document for FREE!

Type your name, draw, or upload an image of your signature and click Sign. It's that easy!

Den information som du tillhandahåller för ditt E-Sign PDF-dokument och elektroniska online-signaturer kommer att behandlas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Sign in or create an account to track signatures

NOTE ON ACCOUNT CREATION FOR ELECTRONIC SIGNATURES: If you sign in with a company email or a third-party account such as Google, Microsoft, or Facebook, or you decide to create your account using one of these third parties, the name associated with your third-party account will be the same name that appears on the electronic signature package that you create using Soda PDF.

 SIGN IN OR CREATE AN ACCOUNT TO TRACK SIGNATURES

Logga in eller skapa ett konto för att starta den elektroniska signaturprocessen.

KOMMENTAR GÄLLANDE SKAPANDE AV KONTO FÖR ELEKTRONISKA SIGNATURER: Om du loggar in med ett tredjepartskonto såsom Google, Microsoft eller Facebook, eller om du bestämmer dig för att skapa ditt konto med hjälp av någon av dessa tredjeparter, kommer det namn som är associerat med ditt tredjepartskonto vara samma namn som visas i det elektroniska signaturpaket som du skapar med användning av Soda PDF. Ska du skapa ett Soda PDF-konto för första gången? Du får tillgång till en gratis provperiod i sju dagar.

Den information som du tillhandahåller för ditt E-Sign PDF-dokument och elektroniska online-signaturer kommer att behandlas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Hur e-signerar du ett PDF-dokument?

1 Välj den fil du vill signera

Välj det dokument du vill ladda upp och förbered det för en elektronisk online-signatur. Ladda upp dokumentet från en specifik filmapp från din dator, eller dra och släpp helt enkelt din PDF-fil från ditt skrivbord. Du kan även bläddra efter ett PDF-dokument som är sparat i din dator som du vill använda för att samla in online-signaturer med, eller signera dokument från ett molnlagringssystem såsom Google Drive eller Dropbox, för att elektroniskt signera dokument med användning av Soda PDF Online.

2 Ange information om den som signerar

När du väl har laddat upp ditt dokument är nästa steg att registrera undertecknarens namn, e-post-adress samt att välja den signeringsprocess som ska kopplas till ditt dokument. Indikera var signaturerna krävs online i ditt dokument eller var de elektroniska signaturerna ska läggas till i ditt PDF-dokument genom att placera ut fält i din fil.

E-Sign PDF - Alternativ till Adobe Sign

3 Skicka iväg för underskrift

När du väl har iordningställt din PDF för signering med vårt online-verktyg och är redo att skicka dokumentet, har du essentiellt indikerat syftet med att signera detta dokument för dina undertecknare och be dem att lägga till sina signaturer till ditt dokument.

4 Signera och ladda ner

Därefter kommer var och en av dina undertecknare att erhålla ett e-postmeddelande som efterfrågar deras elektroniska signaturer. De kan klicka på länken och läsa dokumentet. Undertecknarna kan skapa sina elektroniska signaturer och sedan e-signera dokumentet. När alla efterfrågade elektroniska signaturer har samlats in blir det signerade PDF-dokumentet tillgängligt för nedladdning.

Laptop

Visste du detta?

Förklaring av elektroniska signaturer

Learn more about the security of Esign

The ESign Act & How to ESign documents

Esignatures are a secure way to get the approval of multiple parties. These types of signings are part of the Esign Act that was passed by Congress and adopted in the United States as a service for an electronic record for contracts or agreements that need to be facilitated for both global and national commerce. Today, the act of electronically signing documents has never been more popular. Unlike digital signatures, which hold no legal terms or power whatsoever, esignatures are legally binding and hold the same weight as a handwritten signature on a signed document, contract or agreement would.

ESign Document

How to Sign PDF

Media blog

E-Sign: How to collect electronic signatures using PDF

Add signers to your PDF documents using our E-Sign feature. Simply open Soda PDF Desktop or Soda PDF Online and use the Request Signature tool to send your document out for esignatures.

Media blog

How To Electronically Sign a PDF (Using Soda PDF E-Sign)

Electronically sign PDF documents using Soda PDF’s easy-to-use E-Sign tool. Simply open a PDF document in our Desktop or Online PDF software solution and click on the E-Sign feature.

Media blog

Digital signatures vs. electronic signatures: what’s the difference?

Unlike digital signatures, electronic signatures (or esignatures) are a representation of your legally binding hand-written signature that can be applied to contracts, invoices, or agreements remotely.

Läs mer om hur E-Sign är juridiskt bindande och säkert

Elektronisk signering är tryggt och säkert

Skillnaden mellan e-signaturer och digitala signaturer

Testa våra andra GRATIS* online-verktyg

*Begränsningar vad gäller storlek och daglig användning kan gälla. Avanquest 2022, med ensamrätt.