Nén PDF trực tuyến

Giảm kích thước tập tin PDF của bạn chỉ bằng vài cú nhấp. Dễ dàng và miễn phí*

Thả tệp tin vào đây hoặc

  • Google Drive
  • Dropbox
Tập tin của bạn được an toàn

Các tập tin của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong 24 giờ, sau đó chúng bị tiêu hủy vĩnh viễn.

Cách nén một tập tin PDF

1 Chọn một tập tin cần nén

Chọn tập tin bạn muốn nén từ máy tính hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive hoặc Dropbox.

2 Tự Động Giảm Kích Thước

Một khi tập tin được tải lên hệ thống của chúng tôi, nó sẽ tự động giảm kích thước tập tin bằng cách duy trì một chất lượng nén phù hợp được điều chỉnh cho phù hợp với internet. Thậm chí bạn có thể nén tập tin đến chất lượng để gửi email/web.

3 Xem và Tải Xuống

Khi tập tin đã sẵn sàng, truy cập tập tin PDF đã nén bằng cách tải nó xuống máy tính của bạn và xem trong trình duyệt.

Laptop

Bạn có biết?

Giảm kích thước một tập tin được gọi là nén.

Tìm hiểu thêm về nén tập tin

Giảm số bit

Nén tập tin gồm có mã hóa thông tin dùng số bit ít hơn so với biểu diễn ban đầu.

Không mất thông tin

Quy trình nén làm giảm số bit bằng cách xác định và loại bỏ tính dư thống kê. Không có thông tin nào bị mất trong quy trình nén.

Các tùy chọn nén

Nếu bạn đang tìm các phương án công cụ nén cao cấp hơn, bạn có thể sử dụng giải pháp desktop của chúng tôi hoặc ứng dụng trực tuyến của chúng tôi để làm cho tập tin PDF của bạn được nhỏ hơn.

How to Compress PDF

Media blog

How To Compress PDF (Using Soda PDF)

Compress PDF documents using Soda PDF. Learn the different ways to compress PDFs using our Desktop or Online software solutions, plus discover the different compression qualities we offer.

Media blog

How To Compress PDF for Email

Compress PDFs for email and send PDF documents to your recipients' email addresses in just a few clicks. Learn how to compress documents to shareable file sizes and send via email using Soda PDF.

Media blog

How to Compress PDF Offline

A desktop app such as Soda PDF Desktop can compress your files while maintaining their original quality and formatting, all while working offline.

Đánh giá công cụ này
()

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2022, bảo lưu mọi quyền.